Bestyrelsen i viby Vandværk

Formand 
Jakob Arlt
mobil 23454788       
e-mail

Vandværkspasserer
Vagn Hitz
mobil 40365830
e-mail

Kasserer 
Inga Skjærris  
4614 0002                                    
e-mail

Næstformand 
Kurt Manthey Larsen 
4619 4395
e-mail 

Sekretær 
Henning Christensen  
4619 4267                       
e-mail 

Bestyrelsesmedlem  
Tom Jensen 
21260960                      
e-mail  Viby Vandværk kan kontaktes på adressen:
Viby  Vandværk
Søndergade 27B, 4130 Viby Sj.    

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:
Kontakt vandværkspasseren
Vagn Hitz 
Tlf. 4036 5830
Email 

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: 
Kontakt kassereren
Inga Skjærris
4614 0002
Email