Viby Vandværk har besluttet at der ikke må have vandes med slange og spreder

i de kommende måneder.

Bestyrelsen 

den 23. juni 2020


Vigtigt:

Generalforsamlingen for Viby Vandværk der blev udsat fra marts måned er der endnu ikke fastsat en ny dato

Bestyrelsen for Viby Vandværk

 


     
Hvem har ansvaret? Læs mere her

 

 


Vandmålere:

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vi gør opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det hindre adgangen til vandmålerne. Det er grundejerens ansvar at sørge for installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter vandmålere i alle ejendomme.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren 

 

Viby Vandværk kan kontaktes på adressen:
Viby  Vandværk
Søndergade 27B, 4130 Viby Sj.    

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:
Kontakt vandværkspasseren
Vagn Hitz 
Tlf. 4036 5830
Email 

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: 
Kontakt kassereren
Inga Skjærris
4614 0002
Email