Vigtig besked

generalforsamlingen som var annonceret til  mandag den 23. marts 2020  aflyses hermed p.g.a Corona virus. Vi vender tilbage med en ny dato når der er kommet udmelding om at situationen er normaliseret.

Håber på forståelse

Mange hilsner

bestyrelsen

     
Hvem har ansvaret? Læs mere her

 

 


Vandmålere:

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vi gør opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det hindre adgangen til vandmålerne. Det er grundejerens ansvar at sørge for installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter vandmålere i alle ejendomme.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren 

 

Viby Vandværk kan kontaktes på adressen:
Viby  Vandværk
Søndergade 27B, 4130 Viby Sj.    

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:
Kontakt vandværkspasseren
Vagn Hitz 
Tlf. 4036 5830
Email 

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: 
Kontakt kassereren
Inga Skjærris
4614 0002
Email