Log ind   |  
Kontakt Minimer

Viby Vandværk kan kontaktes på adressen:
Viby  Vandværk
Søndergade 27B, 4130 Viby Sj.    

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:
Kontakt formanden
Vagn Hitz 
Tlf. 4036 5830
Email 

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: 
Kontakt kassereren
Inga Skjærris
4614 0002
Email
Driftsinfo Minimer

 

N O R M A L

Forside Minimer


Målerudskiftning i 2016

Viby Vandværk har i 2016 udskiftet jeres vandmålere til digitale målere, vi er ikke færdige endnu med udskiftningen, men vi har nu konstateret at der er fejl på flere af målerne. DERFOR  har DIEHL nu tilbagekaldt de elektroniske  vandmålere.

Leverandøren har i forbindelse med stikprøvekontrol konstateret en teknisk fejl i vandmålerne, hvorfor det er besluttet at udskifte samtlige vandmålere.

Udskiftningen er omkostningsfri for vandværket og forbrugerne.   

Vi begynder udskiftningen i uge 50, og vi vil sende en sms ud til jer løbende, så i er informeret om udskiftningstidspunktet.

Vi kan kun BEKLAGE eventuelle gener, som udskiftningen vil medføre   

Dette er VVSer Frank Rosenberg Jørgensen Borup som kommer og udskifter målerene

Mange Hilsen

Viby Vandværk


 

 Vandmålere:

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vi gør opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det hindre adgangen til vandmålerne. Det er grundejerens ansvar at sørge for installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter vandmålere i alle ejendomme.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren 

Copyright Rambøll Danmark A/S